Over de Koudumdagen

Voor SO’s, door SO’s.

De Koudumdagen zijn een jaarlijks terugkerend symposium voor specialisten ouderengeneeskunde. Het symposium duurt 2 dagen. In maart 2018 wordt deze voor de 36ste keer georganiseerd door de commissie, hoofdzakelijk bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde.

 

Programma

Elk jaar stelt de commissie een programma met boeiende sprekers samen. In dit programma komen onderwerpen aan bod die voor de dagelijkse praktijk van de specialist ouderengeneeskunde van belang zijn. Er wordt geprobeerd de onderwerpen te groeperen rondom een thema. Het thema van het komende jaar is “Grensverleggend of Grenzeloos”.

 

Onafhankelijk

Tot en met de editie van 2017 werden de Koudumdagen georganiseerd namens de regio Noord van Stichting Verenso. Inmiddels is de organisatie van de Koudumdagen volledig onafhankelijk geworden. In het belang van de inhoudelijke onafhankelijkheid, worden de Koudumdagen op geen enkele manier gesponsord. Het organiseren van de cursus is vrijwilligerswerk.

 

Locatie

De Koudumdagen vinden plaats in Hotel Galamadammen in Koudum, Friesland.
Adres: Galamadammen 1-4, 8723 CE  Koudum.

 

Accreditatie

Elk jaar wordt accreditatie aangevraagd bij Verenso. Meestal wordt accreditatie voor 11 punten afgegeven. Deze punten worden alleen toegekend aan specialisten ouderengeneeskunde en alleen aan hen die het volledige tweedaagse symposium hebben bijgewoond.

 

Geschiedenis

Terugrekenend is de eerste bijscholing georganiseerd in 1982. Toen was het specialisme verpleeghuisgeneeskunde nog niet officieel erkend. Ook de opleiding tot verpleeghuisarts moest nog beginnen. Bijscholing gericht op het specifiek handelen van de verpleeghuisartsen was nog niet zo royaal aanwezig als tegenwoordig.
In het verleden vonden de bijscholingen plaats in hotel de Borken in Lhee (Drenthe). In die tijd spraken we dan ook van de Lhee-cursus. Een aantal jaren geleden is uitgeweken naar Koudum.

 

Succes

Ook al worden tegenwoordig voldoende bijscholingen voor specialisten ouderengeneeskunde georganiseerd, toch zijn de Koudumdagen onverminderd populair gebleven. Er is plaats voor ongeveer 40 deelnemers per cursus. Het is daarom doorgaans zaak om zo snel mogelijk in te schrijven, om te voorkomen dat men achter het net vist.
Het succes van de Koudumdagen valt waarschijnlijk voor het grootste deel te verklaren vanuit het aantrekkelijke programma. Doordat de samenstelling van de commissie telkens wisselt ontbreekt het nooit aan inspiratie en ontstaan er geen blinde vlekken. Daarnaast vormt de cursus een mooie gelegenheid om in een gemoedelijke sfeer collega’s te ontmoeten.

 

Comments are closed.