Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Koudumdagen. Versie: 16-01-2018.

Aansprakelijkheid

De Koudumdagen zijn een onafhankelijk symposium. De Koudumdagen worden georganiseerd door een commissie bestaande uit vrijwilligers. De leden van de commissie aanvaarden geen persoonlijke aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden tijdens deelname van het symposium.

Ticketverkoop

Afhandeling

De afhandeling van de ticketverkoop geschiedt door Yourticketprovider. Op de ticketverkoop zijn daarom behalve deze voorwaarden, ook de algemene voorwaarden van Yourticketprovider van toepassing.

 

Restitutie

Op de aankoop van een ticket voor de Koudumdagen is de wettelijke bedenktermijn (herroepingsrecht) van 14 dagen van kracht. Dat houdt in dat de koper van een ticket deze aankoop binnen de periode van de eerste 14 dagen na de aankoop ongedaan kan laten maken. Hiertoe dient de koper een verzoek in te dienen via de website Koudumdagen.nl of het e-mailadres info@koudumdagen.nl.
Na de wettelijke bedenktermijn vindt in principe geen restitutie meer plaats van verkochte tickets. De commissie van de Koudumdagen kan hier bij wijze van hoge uitzondering en op basis van coulance in individuele gevallen van afwijken.

 

BTW-vrijstelling

De Koudumdagen zijn vrijgesteld van BTW om de hierna genoemde redenen. De Koudumdagen hebben als doel de wetenschap of de algemene ontwikkeling te bevorderen. De vergoeding voor de Koudumdagen (ticketprijs) is slechts bestemd om de kosten te dekken.

 

Beheer van financiën

De financiële middelen van de Koudumdagen, louter voortkomend uit de ticketverkoop, zijn op dit moment ondergebracht bij en worden beheerd door Stichting Verenso. De commissie van de Koudumdagen is voornemens om een eigen rechtsvorm te gaan oprichten voor het beheer van de eigen financiën.

 

Symposium Koudumdagen

Accreditatie

De commissie van de Koudumdagen vraagt accreditatie aan bij Stichting Verenso voor praktiserend specialisten ouderengeneeskunde ouderengeneeskunde die deelnemen aan de Koudumdagen. De commissie van de Koudumdagen staat niet garant voor de hoogte van de accreditatie en de toekenning van deze accreditatie door Verenso.  Er wordt geen accreditatie aangevraagd voor eventuele andere deelnemers dan praktiserende specialisten ouderengeneeskunde (zoals aiossen, basisartsen en verpleegkundig specialisten). De accreditatie wordt uitsluitend aangevraagd voor deelnemers die het volledige symposium van begin tot eind hebben bijgewoond én die de presentielijsten hebben getekend.

Comments are closed.